Személyes adatok védelme

Személyes adatok védelmének feltételei

I.

Alapvető rendelkezések

 1. A 2018/18 sz. Adatvédelmi törvény 5§ o) bekezdése és annak további átiratai értelmében (továbbiakban „törvény”) a személyes adatok kezelője a Progresio s.r.o., Ondrejská 18, 831 06 Bratislava, Szlovákia. (továbbiakban „szolgáltató“).
 2. A szolgáltató kapcsolattartó adatai, e-mail: info@fashionsugar.hu
 3. Személyes adatok alatt minden olyan információt értünk, ami kapcsolatba hozható az azonosított, vagy azonosítandó természetes személlyel; azonosítandó természetes személy alatt azt a személyt értjük, akit lehetséges direkt vagy indirekt módon azonosítani, különösen egy adott azonosítóra történő hivatkozással, úgymint név, azonosító szám, helymeghatározó adatok, internetes azonosító, vagy az adott személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitásának egy vagy több konkrét elemére való hivatkozással.
 4. A szolgáltató nem nevezett meg felelős személyt a személyes adatok védelmére.

II.

Feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

 1. A szolgáltató kezeli az Ön által megadott személyes adatokat, illetve azokat az adatokat, melyekre az Ön megrendelésének teljesítése során tett szert.
 2. A szolgáltató kezeli az Ön azonosító adatait, elérhetőségeit és a szerződés teljesítéséhez szükséges adatait.

III.

A személyes adatok feldolgozásának célja és törvényes indoka

 1. A személyes adatok feldolgozásának törvényes indokai
 • a szerződés teljesítésének biztosítása Ön és a szolgáltató között a törvény 13. § 1.bek. b) pontja értelmében,
 • a szolgáltató jogosult direkt marketing szolgáltatására (főleg kereskedelmi értesítések és hírlevelek küldése) a törvény 13. § 1. bek. f) pontja értelmében,
 • az Ön beleegyezése az adatkezeléssel kapcsolatban közvetlen marketing célokra (főleg kereskedelmi értesítések és hírlevelek küldése) történő felhasználására a törvény 13.§ 1. bek. a) pontja értelmében abban az esetben is, ha nem volt megrendelve a termék vagy szolgáltatás.
 1. A személyes adatok kezelésének célja
 • megrendelésének, valamint a szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek teljesítésének biztosítása Ön és a szolgáltató között. A megrendeléshez személyes adatok kellenek, melyek a megrendelés sikeres lebonyolításához szükségesek (teljes név és cím). A személyes adatok megadása szükséges a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, mivel a szolgáltató részéről ezek hiányában a szerződést nem lehet megkötni és teljesíteni,
 • kereskedelmi értesítések küldése és további marketing tevékenységek teljesítése.
 1. A törvény 28. § értelmében a szolgáltató automatikusan dönt az adatkezelésről. Adatai megadásával az ilyen módú adatkezeléshez kifejezett beleegyezését adta.

IV.

Személyes adatok tárolásának ideje

 1. A szolgáltató a személyes adatokat tárolja amíg
 • Ön és a szolgáltató közötti szerződéses viszonyból adódó jogok és kötelezettségek, valamint az ezekből adódó igények érvényesítésére szükséges időintervallum le nem jár (a szerződő viszony befejezése után 15 évig).
 • addig az időpontig, amíg a személyes adatok marketing célú felhasználásával kapcsolatos beleegyezés nem kerül visszavonásra, legfelejbb 20 évig, amennyiben a személyes adatok a beleegyezés alapján lettek
 1. A személyes adatok tárolási idejének lejárta után a szolgáltató ezeket az adatokat törli.

V.

Személyes adatok fogadói (szolgáltató alvállalkozó)

 1. A személyes adatok fogadói azok a személyek, akik
 • a szerződés alapján részt vesznek a termék / szolgáltatás / kézbesítésében,
 • biztosítják a webáruház (Shoptet) és a webáruházzal kapcsolatos egyéb szolgáltatások kivitelezését,
 • marketing szolgáltatásokat biztosítanak,
 • könyvelési szolgáltatásokat biztosítanak,
 • biztosítják a szállítást,
 • ügyfélszolgálatot biztosítanak.
 1. A személyes adatokat a szolgáltatónak nem áll szándékában kiszolgáltatni harmadik országnak (az EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetnek.

VI.

Az Ön jogai

 1. A törvény által meghatározott feltételek mellett jogában áll
 • hozzájutni személyes adataihoz a törvény 21. § értelmében,
 • a személyes adatok módosítására a törvény 22. § vagy a feldolgozás korlátozására a törvény 24. § értelmében,
 • a személyes adatok törlésére a törvény 23. § értelmében,
 • kifogást emelni az adatkezelés ellen a törvény 27. § értelmében,
 • adatok átvitelére a törvény 26. § értelmében,
 • a III. cikkely értelmében a személyes adatai feldolgozásához adott beleegyezés visszavonására írásban vagy e-mailben a szolgáltató címére.
 1. Továbbá jogosult a Adatvédelmi hatóságnál panasszal élni abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy jogait a személyes adatok védelmét illetően megsértették.                                                       

VII.

Személyes adatok biztosításának feltételei

 1. A szolgáltató kijelenti, hogy biztosított minden technikai és szervezeti intézkedést a személyes adatok biztosítása érdekében.
 2. A szolgáltató technikai intézkedéseket tett az adathordozók és személyes adatok dokumentum formában való biztosításához, úgymint jelszavak, antivírus program, biztonságos internetkapcsolat HTTPS.
 3. A szolgáltató kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csakis az általa meghatalmazott személyeknek van hozzáférésük.

VIII.

Záró rendelkezések

 1. Az internetes megrendelési nyomtatvány elküldésével elismeri, hogy megismerkedett a személyes adatok védelmének feltételeivel és azokat teljes mértékben elfogadja.
 2. Ezekkel a feltételekkel egyetért az internetes nyomtatvány beleegyezési mező bejelölésekor. Az egyetértés bejelölésekor elismeri, hogy megismerkedett a személyes adatok védelmének feltételeivel és azokat teljes mértékben elfogadja.
 3. A szolgáltató jogosult ezeknek a feltételeknek a módosítására. A feltételek új változatát internetes oldalain közli és egyúttal e-mailben (a megadott címre) elküldi Önnek a feltételek új változatát is.
 
 
Glami TOP Glami TOP