Általános szerződési feltételek

1) A regisztrációról

"Kijelentjük, hogy az adatokat csakis a Progresio s.r.o., Ondrejská 18, 831 06 Bratislava, Szlovákia, cégnél történő vásárlás azonosítására használjuk, azokat nem használjuk fel egyéb célra, és nem adjuk át harmadik személynek.”

A regisztrációmmal beleegyezésemet adom a Fashionsugar.hu cégnek, hogy e-mailben ajánlatokat küldjön nekem.

Az ajánlatokat tartalmazó e-maileket legfeljebb havonta kétszer küldik el, és nagyságuk nem haladja meg az 50kB-t. Az újdonságokról szóló ajánlat küldés szolgáltatás törlését bármikor kérheti e-mailben az: info@fashionsugar.hu" e-mail címen vagy írásban a cég címére küldött levélben.

A megrendelések regisztráció nélkül is kivitelezhetők.

2) Megrendelés fogadása és kézbesítése, adásvételi szerződés

Az ügyfél megrendelésével javaslatot tesz az adásvételi szerződés megkötésére, amely szerződés megkötöttnek tekintendő abban a pillanatban, amikor a vevő és eladó ezzel a javaslattal egyetért, és erről mindkét fél értesül (megrendelés jóváhagyása az eladó részéről). Ettől a pillanattól kezdve a vevő és eladó közötti kölcsönös jogok és kötelezettségek lépnek életbe.

Az adásvételi szerződés megkötésével a vevő elismeri, hogy megismerkedett ezekkel a kereskedelmi feltételekkel, beleértve a reklamációs szabályzatot is és azokkal egyetért. Ezekre a kereskedelmi feltételekre és reklamációs szabályzatra a vevő a megrendelés végrehajtásakor figyelmeztetve lett és lehetősége volt azok megismerésére.

Az eladó fenntartja a jogot a teljes megrendelés vagy bizonyos részének törlésére az adásvételi szerződés megkötése előtt a következő esetekben: a terméket már nem gyártják, nem szállítják le vagy jelentős módon megváltozott annak ára. Ha ilyen eset következik be, az eladó azonnal értesíti a vevőt a további együttműködés lépéseinek megbeszélése céljából. Amennyiben a vevő már kifizette a vételár egy részét vagy a teljes értékét, a befizetett összeget visszakapja, és az adásvételi szerződés ezáltal nem jön létre.

Az üzlet által elfogadott megrendelések teljesítése kötelező. A megrendelést annak elküldése előtt lehet csak törölni. Ha a megrendelés nem lett törölve és kiszállításra kerül, a megrendelőtől kérhető a termék kiadásával kapcsolatos kiadások megtérítése. A megrendelés kézbesítéséről a megrendelő automatikus értesítést kap e-mail címére. Minden termék leírásában, valamint a megrendelés visszaigazolásában is feltüntetésre kerül annak előrelátható kiszállítási ideje, azokra a termékekre vonatkozóan is, amelyek nem voltak raktáron. Minden tételnél megjelenítésre kerül, hogy a termék raktáron van-e. Amennyiben nincs raktáron vagy csak a beszállító raktárában található meg a termék, azonnal értesíteni fogjuk Önt a következő kézbesítési időpontról.

Megrendelés törlése

Amennyiben megrendelését 12 órán belül törli, akkor azt töröltnek tekintjük. Ezen szándékát e-mailben vagy telefonon jelentheti be. A megrendelés törlésekor, kérjük tüntesse fel teljes nevét, e-mail címét és a megrendelés számát.

3) Kiszállítás módja futárszolgálattal:

Csomagküldő

FIGYELEM! Ha a csomag külső csomagolása láthatóan sérült vagy megsérült a védőszalag, a reklamációt közvetlenül a futárszolgálatnál kell érvényesíteni. A szállításkor keletkezett károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget. A küldemény általában a feladástól számított második napon kerül kézbesítésre. A küldeményről az ügyfélt e-mailen és sms-ben is értesítjük.

4) Garancia

A csomagban mindig megtalálja az adóügyi bizonylatot. A garancia ideje a dokumentumon feltüntetett naptól számítódik. A garancia ideje minden terméknél a termék adatainál van feltüntetve. Vitás esetekben a garancia ideje 5 (öt) nappal meghosszabbítható a szállítási idő pótlásaként.

5) Adásvételi szerződéssel való ellentmondás - általános információk

Ha a vevő által vásárolt termék nem felel meg az adásvételi szerződésben foglaltakkal (továbbiakban "adásvételi szerződéssel való ellentmondás "), a vevő jogosult arra, hogy az eladó a terméket azonnal és felesleges késlekedés nélkül visszaállítsa az adásvételi szerződésnek megfelelő állapotba a vevő követelménye szerint a termék cseréjével vagy annak megjavításával. Ha ilyen eljárás nem lehetséges, a vevő méltányos kedvezményt igényelhet a termék értékéből vagy elállhat a szerződéstől. Ez nem érvényes, ha a vevő az adásvételi szerződéssel való ellentmondásról tudott vagy azt saját maga okozta. Az az adásvételi szerződéssel kapcsolatos vitás ügy, amely a termék átvételétől számított hat hónapon belül keletkezik, létezik már átvételkor is, ha nincs ellentmondásban a termék jellegével vagy nem bizonyosodik be annak ellenkezője.

A termékre a törvény által meghatározott garanciát adunk.

6) Fogyasztó szerződéstől való elállási joga

Amennyiben az adásvételi szerződés távolsági kommunikációs eszközön keresztül történt megkötésre (webáruházban), a vásárlónak 30 nap áll rendelkezésére a szerződéstől való elállási jogát gyakorolni, ami az áru átvételétől számítódik. Ilyen esetben a vásárló mindig írásban értesíti az eladót arról, hogy eláll a szerződéskötéstől. Az írásos dokumentumban szerepelnie kell a rendelés számának, a vásárlás időpontjának, és a vásárló bankszámlaszámának a visszatérítendő összeg miatt. A visszatérítendő összeg a vállalat székhelyén (Csehországban) készpénz formájában is átvehető. A szerződéstől való elállást írásban legkésőbb a 30 napos határidő utolsó napján kézbesíteni kell. Bizonyos esetekben a körülményekre való tekintettel ez az időszak meghosszabbítható, de nem tovább, mint a kézbesítéstől számított 30 nap.

A törvény e rendelkezését nem lehet a termék ingyenes kölcsönzéseként értelmezni. Ha a vásárló él szerződéstől való elállási jogával, akkor a teljesítéstől számított 30 napon belül köteles a beszállítónak visszaadni mindent, amit az adásvételi szerződés által szerzett.  Ha ez nem lehetséges (pl. köztes időszakban az áru megsemmisült vagy elhasználódott), a vásárló pénzvisszatérítést kell biztosítson azért, amit már nem lehet kiadni. Ha a visszaadott termék részlegesen sérült, az eladó a vásárlótól kártérítést igényelhet és igényét beszámíthatja a visszaadott vételárba. Az eladó ilyen esetben köteles bizonyítani a keletkezett kárt. Az eladó a fogyasztónak ilyen esetben az így csökkentett vételárat adja vissza.

A vételárat, amelyet az eladó a vevőnek köteles visszaadni, az eladó terhelheti tényleges kiadásainak összegével, amik termék visszaszolgáltatásával keletkeztek (kézbesítési költségek stb).

A vásárló nem jogosult a szerződéstől való elállás gyakorlására a következő esetekben:

  • szolgáltatások nyújtásakor, ha az ő beleegyezésével azok teljesítése az átvételétől számított 30 nap elteltével kezdődött,
  • az áru vagy szolgáltatás kézbesítésére, melyek értéke függ a pénzügyi piacok kilengéseitől függetlenül az eladótól,
  • a vevő kívánságára módosított termékre vagy gyorsan romló, elhasználódó vagy elöregedő termékre,
  • audio és videó felvételek, számítógépes programok szállítmányára, ha a vevő megsérti azok eredeti csomagolását,
  • játékon vagy sorsjátékon alapuló újságok, havilapok és magazinok kézbesítésére.

7) Kézbesítés és szállítási feltételek

Némely küldemény több csomagban kerülhet kiszállításra. A postaköltség ebben az esetben is változatlan marad.

Az összes küldeményt a kézbesítésig figyeljük és igyekszünk így megakadályozni a problémákat, amelyek a kézbesítés során keletkezhetnek.

A termék visszaadásának folyamata:

  • Készítse elő a küldeményt a lenti leírás szerint.
  • Az árut, melyet vissza fog küldeni címünkre, a lenti leírást követve küldje vissza, az Ön által választott futárszolgálat igénybevételével

Küldemény előkészítése

A küldeménynek teljesnek (beleértve a tartozékokat és összes dokumentációt), és olyan állapotban kell lennie, amilyenben azt a vevő átvette.  Az áruhoz mellékelje a vásárlást igazoló dokumentumot. Kérjük mindig használjon csomagolópapírt vagy kartont, nehogy összeragadjon, összefirkálják vagy más módon rongálódjon az eredeti csomagolás. A terméket ne küldje vissza utánvételként, ajánlott annak biztosítása. A pénzt általában a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül küldjük vissza számlájára (ne felejtse el feltüntetni). A termék visszaküldésekor az összeg a szállítási költségek összegével csökken (nem érvényes reklamációk esetében!).

8) Fizetés módja

Az összes fizetési mód a szállítás előtt választható ki. A szállítási díjat az összes fizetési mód tartalmazza.

 Utánvétel – a megrendelt terméket postán küldjük és átvételkor készpénzzel vagy kártyával fizetheti meg.

9) Biztonság

Hitelkártyával történő fizetés esetén nem kell tartania az azon szereplő adatok visszaélésével. Ellenőrzött fizetési kaput használunk 3-D biztonsági protokollal, amelyet támogatnak a kártya szövetségek. Az összes belső információ (jelszavak, nevek és műveletek) titkosítva vannak. A gyorsaság növelése érdekében az általános információk nincsenek titkosítva (információk az egyes tételekről).   - v prípade, že platba s kartou nebude možná túto časť nie je potrebná

10) Reklamációk

Ha az Ön által megrendelt termék sérült vagy működésképtelen, a reklamációs szabályzat szerint kell eljárni. A szerződéstől való elállás miatti visszaszolgáltatást az Általános szerződési feltételek 6. pontja tartalmazza.

11) Reklamációs szabályzat

Azokat a termékeket, amelyekre reklamációs jogát kívánja gyakorolni, azonnal vissza kell szolgáltatni a hiba elbírálására, azokat tisztán a hiba leírásával annak helyének meghatározásával és a termékhez tartozó dokumentációval együtt.

Eljárás

Az áru reklamációjához, kérjük, töltse ki az űrlapot ezen az oldalon: Reklamációs űrlap

A szállítási költségek az eladót terhelik. Amint tudni fogja hol és mikor vehetjük át a küldeményt, lépjen kapcsolatba velünk. A küldeménynek teljesnek (a tartozékokat és dokumentációt is beleértve) és a kézbesítési átvétellel azonos állapotban kell lennie. A termékhez mellékelje a vásárlást igazoló dokumentumot. Mindig használjon csomagolópapírt vagy karton, nehogy a szállítás során összeragadjon, összefirkálják vagy más módon megsértsék az eredeti csomagolást. A terméket ne küldje utánvéttel, mivel ez esetben azt nem tudjuk átvenni. Ajánlott a terméket biztosítani. A termék kézhezvétele után reklamációs protokollt küldünk Önnek. A terméket a szállításhoz megfelelően kell becsomagolni, nehogy további sérülések keletkezzenek rajta. A hibás vagy sérült terméket kicseréljük, vagy visszaadjuk a vételárat. A termékhez mellékelni kell az összes dokumentumot, amelyet a vásárló kézhez kapott, pl. garancialevél stb. Az eladó nem vállal felelősséget a termékek működtetéséből, működési tulajdonságokból és szakszerűtlen használatából adódó károkért, valamint külső események és nem megfelelő mozgatásból adódó károkért sem. Az ilyen jellegű meghibásodásokra nem vonatkozik a garancia. Higiéniai okokból reklamációra csakis kitisztított állapotú termék fogadható el.  Ha a gyártó hosszabb garanciát nyújt, ez a katalógusban a termék mellett van feltüntetve. Az elutasított reklamációk esetében felmerülő költségek és reklamációs illeték kerülhet felszámolásra a reklamációs eljárással kapcsolatban. A reklamáció állapotáról e-mailben értesítjük. Mint a megrendelés kézbesítésekor, értesítjük  a csomag továbbításáról és a kézbesítés idejéről.

Köszönjük, hogy időt szánt az Általános szerződési feltételek elolvasására.

Fashionsugar.hu

A kereskedelmi feltételek 2017.1.1-től visszavonásig érvényesek.

Információk a vásárlók részére: az Általános szerződési feltételek változásakor a vásárláskor érvényben levő kereskedelmi feltételek érvényesek.

 
Glami TOP Glami TOP